Mükemmellik

Mimari tasarımdan işletmeye almaya kadar geçen süreçlerde, POYA Group tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, tasarım ana hatlarına, uygulama planına, prosedürlere, ve şartnamelere en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

Yenilik

Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her detay sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi çözümler sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Hız

Daha hızlı mobilize ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje uygulama grubunun arzusudur.Zaman yönetimi her disiplin için ayrı ayrı irdelenenir.

Kalite Yönetimi

Mevcut ve gelecekteki işverenlerin ihtiyaçlarını anlamak, gereksinimlerini karşılamak ve beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,

Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,

Birbiri ile ilişkili süreçleri, POYA nın, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak.

Güvenlik

“Sıfır Kaza” politikası POYA Group için hem bir hedef hem de bir başarıdır. POYA Group, şantiyelerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.