POYA ELEKTRO-MEKANİK, Her türlü bina ve endüstriyel tesisler için elektromekanik tesisat, otomasyon, endüstriyel montaj işlerinin tasarım, malzeme tedariği, uygulama, test-devreye alma gibi Sistem çözümlerinin proje ve anahtar teslim taahhüt hizmetleri sunmaktadır.

Hizmetler

Yatırımı yapılacak projenin bütçe analizlerinin yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.
Yatırımın keşif çalışması ve imalat kalemlerinin fiyatlandırılarak anahtar teslim uygulamaya yönelik teklif çalışmalarını kapsamaktadır.
Belirlenen sistem çözümlerinin bütçe içerisinde kalabilmesi için güncel ve teknolojik çözümlerle değer analizlerinin yapılması ve alternatifler hazırlanması hizmetlerini kapsamaktadır.
Sözleşmesi yapılan yatırımların iş teslimine kadarki süreçte şantiye yönetimi ve organizasyonu hizmetlerini kapsamaktadır.
Elektrik ve Mekanik sistemlerin ön gördüğü malzeme alımı, şantiye mobilizasyonu, uygulaması, korunması ve devreye alınması hizmetini kapsar.
Sözleşmesi yapılan yatırımların iş disiplinlerine göre organize olması ve kalite, iş güvenliği, zaman kriterlerine göre donanmış profesyonel ekiplerle projenin tamamlanması hizmetini kapsar.
Yatırım son kullanıcıya ulaşana kadarki tüm süreçlerin yerinde çözümlerle yönetimi ve taahhüt hizmetlerini kapsar.