POYA PROJE, işverenleri için en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tek bir binadan, büyük ölçekli planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım hizmetlerini bir bütün olarak sunmaktadır.

Hizmetler

Projede yer alacak tüm tasarım ekipmanlarının belirlenmesi ve konsept çalışmasının projelendirmesinin sağlanmasıdır.
Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenip mekana özgü çağdaş ve teknolojik değerlerle bütünleşmiş iç mimari konsept hizmetlerinin yürütülmesidir.
Belirlenen projenin hedef ve amaçlarına yönelik projenin planlanan zaman, maliyet ve kalitede bitirilmesi için projelerin koordine edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.
Mevcut yapının günümüz koşulları ve kullanıcı profiline göre yeniden ele alınması ve projelendirilmesi hizmetidir.
Tasarımı tamamlanan projenin diğer disiplinlerle birleştirilerek teknik standartlara göre uygulama projelerinin hazırlanması, keşif ve metrajlarının yapılması, malzeme tablolarının hazırlanması işlerini kapsamaktadır.
Tasarımın tamamlanma sürecinde mekanı anlatan perspektiflerle hayal edileni gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan hizmetlerdir.
Tamamlanan projelerin son kullanıcıya teslim edilene kadar saha kontrollük hizmetlerini kapsar.